Team Xtreme Vikings 

TX–Vikings vision is:

TX – Vikings flying on two wings: -unity and the great commission… and that we uncompromisingly bless Israel.

Psalms 133,1 – 5 & John 17,20 – 26.
Mark.16, 15 – 20.
Rom.11, 1 – 36.

TX-VIKINGS KOMMER TIL HVALERHALLEN

LØRDAG DEN 16. SEPTEMBER

KL. 19.00
Sannheten ble proklamert på gaten i Tønsberg og Sandefjord.

20 valgte å komme fram for og ta imot Jesus Kristus som sin personlige frelser!

ALL ÆRE TIL GUD!!!