Tx-Vikings
Tx-VikingsMeld deg på TX-Vikings nyhetsmail her!
Tx-Vikings Stoor glede for de 12 som tok imot Jesus som sin personlige frelser i Fredrikstad! All ære til Gud vår Pappa!
Tx-Vikings  EGYPT ON FIRE IN EL MINYA!!
420 received Christ as his
personal savior in 3 days.
Glory to GOD...!!