Team Xtreme Vikings 

TX–Vikings vision is:

TX – Vikings flying on two wings: -unity and the great commission… and that we uncompromisingly bless Israel.

Psalms 133,1 – 5 & John 17,20 – 26.
Mark.16, 15 – 20.
Rom.11, 1 – 36.

STOOOR SEIER I NOTODDEN I ÅR!
Mer enn 30 tok imot Jesus. Og Guds kjærlighet var sterkt tilstede og forandret menneskers liv. ALL ÆRE TIL GUD VÅR PAPPA!!!